Osvobození naší mysli

Dávat si záměry – v tom je obrovská síla. A dát záměr v napojení na Vyšší síly , to už teprve má sílu.

Naši mysl naprogramovali k poslušnosti, či se o to snaží. Kdo – není důležité. Co ale důležité je, uvědomění si toho – a přestat mlčet. Mlčení je souhlas. Řekněme všichni společně v jeden moment, co chceme – a ono se to stane.

Na kurzech Práce s kyvadlem přijdu do osobního kontaktu s mnoha lidmi. A co poslední dobou zjišťujeme – je až trochu děsivé. Zhruba osm lidí z deseti má na sobě napojené nehmotné parazity mimozemského původu. (šediváci). Je to v každém městě stejné. Jakoby šediváci měli akci k ovládnutí naší mysli, jako pojítku k našemu tělu. K našemu životu. Poslední dobou stejný počet lidí s nehmotnými parazity má na mozku i fyzické parazity. Pokud je člověk neodhalí včas, roztahují se dál do sluchovodů (svědění v uchu..) a do očí atd. Odkud se berou? Jsou ve vzduchu (chamtrails), v jídle. Navíc čím dál více mají lidé v tělech grafen. Před pár týdny jsem nalézala grafen u lidí většinou jen v průduškách. Dnes velmi často i ve střevním systému, plicích a začínám vytestovávat i na mozku. Tělo je skvělý nástroj. Všeho by se zbavil – kdyby ovšem na sobě neměl tolik programů, které mu hážou klacky pod nohy. Jako je například deaktivace samouzdravování. Musíme žádat své Vyšší já, ať spolu s Vyššími bytostmi tyto parazity ať hmotné či nehmotné odstraní.

Co jsem ale zjistila, že pokud má člověk osvobozenou mysl- nehmotní parazité mají velmi ztíženou cestu se na nás nalepit.

A co jsem zjistila teprv nedávno je – že pokud člověk zažádá o spojení ke svým Slovanským předkům – síla tohoto spojení výrazně zesiluje podporu člověka před vším, co není v jeho souladu.

Lze tedy své Vyšší já i toto zažádat, neb spojení s našimi slovanskými předky bylo velmi dobře a cíleně uspáno.

PŘIPOJTE SE KAŽDÝ ČTVRTEK V OSM HODIN KE SPOLEČNÉMU ZÁMĚRU:

JAKO ZÁSTUPCE LIDSKÝCH BYTOSTÍ ŽÁDÁM O OSVOBOZENÍ NAŠÍ MYSLI A ZESÍLENÍ CELISTVOSTI ČLOVĚKA.

ČÍM VÍCE NÁS V JEDEN OKAMŽIK BUDE – TÍM ÚČINNĚJŠÍ ZÁMĚR.

NEZAPOMEňme – MLČENÍ JE SOUHLAS. PŘESTAŇME MLČET. A dávejme si záměry každé ráno po probuzení. Jak má vypadat náš den, koho do naší reality chceme pustit, jací lidé nás v daný den potkají, jak se budu cítit, radovat a smát – je to jen na mě. Buď jsem TVŮRCEM své reality – nebo jeho obětí. V takovém případě zažiji den podle záměru jiných lidí. Ale můj život – JE MŮJ FILM. A JÁ JSEM JEHO TVŮRCEM JEHO REŽISÉREM I HLAVNÍM HRDINOU. JE TO JEN NA MĚ.

JE TO JEN NA NÁS LIDECH.

JAKÉ ZÁMĚRY SI DÁVÁME – TAKOVÉ PŘÍBĚHY BUDEME ŽÍT.