PRYČ S POŠLUŠNOSTÍ

Poslušný člověk/dítě – je výhra pro okolí, nikoliv pro člověka samotného. POSLUŠNOST – je destruktivní nastavení, program, na který se váže mnoho souvisejících bloků – strachu, studu, lenosti, zkostnatělosti, skrytého hněvu atd. Když je program POSLUŠNOST u člověka – může snad být i u národa? Vypadá to, že ano. Podívejme se na dějiny československého národa. My jako lidé jsme hodní, srdeční, láskyplní. Avšak program poslušnosti doslova ochromuje chuť do akce, do sebeprojevení. Je pohřbena bojovnost i odvaha. A v tomto se nachází náš národ. Ne roky, ne desetiletí – je to tak dlouho, že jsme už zapoměli, že jsme kdy byli odvážní a bojovní.

Až shodíme tohle břímě, vyloupne se opět naše SLOVANSKÁ jiskra, která rozžehne srdce všem slovanům ČECHOSLOVÁKŮM, kteří dávno zapomněli, jaké to je – být odvážný. Láska se projevuje nejen vřelostí , soucitem a mírumilostí. Ale i odvahou, akcí, ochranou slabších, a když je to nutné – i bojem.

Pojďme zrušit ten tíživý a pro náš národ tak destruktivní program. Každý z nás má tu moc, přispět svou trochou k tomu, aby se vánek změnil ve vichřici, a líná říčka v horský říční proud. Neboli, zadá-li člověk v jednu chvíli ZÁMĚR k odstranění PROGRAMU POSLUŠNOST – není to zbytečné. Zažádá-li o zrušení tohoto programu 1000 lidí – v jednu a tu samou chvíli – je to už obrovská vlna síly, která se prostě musí někde projevit.

PŘIPOJTE SE K NÁM, A POJĎME SPOLEČNĚ ROZBÍT TYTO OKOVY.

KDY?

ČTVRTEK 27.7. OD 20.00

CO JE TŘEBA UDĚLAT?

V tento čas se na chvilku zastavte právě tam, kde jste. Každý dělejte, co umíte. Je jedno, jakou metodu použijete. Spojte se s Vesmírem, Stvořitelem, se svým Vyšším Já, či jen vyšlete myšlenku – ŽÁDÁM O ODSTRANĚNÍ PROGRAMU POSLUŠNOSTI Z ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO NÁRODA. Vyslovte to pevně a v celé své síle. Je to něco, co známe – a už nechceme. Zkušenost z tohoto programu je propsána do našeho vědomí, a budeme ji podvědomě předávat dál na naše potomky po další životy – s tím, že ZLU SE NEUSTUPUJE. Minulý týden jsme aktivovali odstranění, které proběhlo zhruba ze 70% úspěšně. Nyní je třeba ještě záměr opakovat.

JE VHODNÉ PODPOŘIT ZÁMĚR POUŽITÍM RUNY JERA. Tuto runu vybralo Vyšší Já. Můžete například vytisknout naši Československou republiku, a přes ní červenou barvou nakreslit tuto runu se slovy: žádám slovanské Bohy o podporu našeho českého slovenského národa skrze tuto runu Jera. Můžete také si představit Československo/Czechaslavakia, s tím, že nad ním prstem ve vzduchu nakreslíte tuto runu s jejím vyslovením JERA. Udělejte do vědomě, s tím, že JERA ukončuje nepříznivý čas a přináší HOJNOST A ÚSPĚCH našim národům. Je posílením realizace záměru.

Upravte si myšlenku tak, jak je vám to nejlepší. Např. Nechť je odstraněn/odpojen/rozpuštěn program POSLUŠNOSTI z českoslovanského národa

Uvidíme, co bude. Možná pocítíme potřebu opakovat záměr častěji. Vaše prožitky při odstraňování rozhodnou – zda a kdy bude třeba záměr opakovat.

NA CHVÍLI SE ZASTAVIT – A VYSLAT ZÁMĚR NA PODPORU ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODA JE TO NEJMENŠÍ, CO KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE UDĚLAT.

TAK TO UDĚLEJME. A UDĚLEJME TO SPOLEČNĚ – AŤ TO MÁ VĚTŠÍ GRÁDY.

Děkuju ze srdce všem, kdo se zúčastní. Jsme na stejné lodi. A cíl je jasný – SVOBODA NAŠEHO NÁRODA – A SPOJENÍ VŠECH SLOVANSKÝCH NÁRODŮ.